دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

بزرگداشت مقام فردوسی

download (1)

حضور اعضای گروه آموزشی در مراسم بزرگداشت مقام فردوسی با لباس محلی سیستانی در مشهدمقدس ۲۴-۲۵ اردیبهشت