دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

تقویم اجرایی برنامه های استان

تقویم برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۹۸

 

تقویم اجرایی برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دوره دوم متوسطه  سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

زمان اجرا فعالیت
با اعلام دبیرخانه ۱-شرکت در کارگاه کشوری برنامه درسی

 

با اعلام دبیرخانه شرکت در جشنواره غیر حضوری
با اعلام دبیرخانه شرکت فعال در همایش ها و جلسات دبیرخانه
مهر ۹۷ تکمیل و ارسال فرم مشخصات سرگروه ها واعضای گروه ادبیات استان مهر
مهر ۹۷ تنظیم و ارسال برنامه عملیاتی بومی (به منظور تهیه چشم انداز یک ساله فعالیت گروه ادبیات استان)
مهر ۹۷ برگزاری جلسه ی هم ا ندیشی با  سرگروه های شهرستان و مناطق استان
آبان ۹۷ اجرای کارگاه یا دوره آموزشی برای تحلیل کتاب های نونگاشت پایه دوازدهم آبان
آذر ۹۷ بررسی و تحلیل سؤالات پایانی نهایی ادبیّات فارسی تخصصی سال چهارم( شهریور۹۷ ) همراه با بازخورد به مناطق و مدارس آذر
آذر۹۷ -طراحی سؤال نگارش ۳ با پاسخنامه وارسال برگزیده استان
دی ۹۷ ارسال یک مقاله برگزیده استان با رویکرد برنامه درسی دی
دی ۹۷ ارسال یک مقاله علمی از استان در موضوع های مرتبط با آموزش حوزه زبان و ادبیّات فارسی با رویکرد کتب پایه دوازدهم
دی ۹۷   مقایسه میانگین امتحانات نهایی چهارم دبیرستان های استان با کشور و بیان دلایل افت

 

دی۹۷ توسعه اجرای کلاس معکوس  با رویکرد  کیفیت بخشی به تدریس
بهمن بازبینی ۵ تا ۱۰ درصد برگه های آزمون نهایی،هماهنگ و داخلی نوبت دی ماه بهمن
بهمن ۹۷ برگزاری آزمون کشوری مهارت خواندن برای دبیران زبان و ادبیات فارسی متوسطه دوم

 

بهمن ۹۷ برپایی نمایشگاه (آثار ادبی در سطح مدارس استان)
بهمن ۹۷ برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بالینی  و همتا
اسفند ۹۷ تولید و ارسال نرم افزار تعاملی با موضوع کتاب های ادبیات متوسطه دوم با اولویت پایه دوازدهم اسفند
اردیبهشت۹۸ برگزاری جشنواره غیر حضوری شاهنامه خوانی با رویکرد کتاب های فارسی دوره دوم متوسطه(دانش آموزان) اردیبهشت
اردیبهشت۹۸ شناسایی همکاران موفق وخلاق به منظور تقدیر
خرداد ۹۸ ارسال گزارش عملکرد برنامه عملیاتی به دبیرخانه خرداد
طول سال تحصیلی تهیه و تدوین گاهنامه بومی پیک ادب ( شماره های ۲۵،۲۶،۲۷) طول سال
طول سال تحصیلی ۱-  بازدید از مدارس استان
طول سال تحصیلی ۲-ترویج و اجرای نظارت همتا (در بازدید از مدارس) در سطح دبیران ادبیات
طول سال تحصیلی توسعه استفاده ازفضای کلینیک مجازی باهدف ارتباط مستمر و تبادل تجربه (همکاران- دانش آموزان)