دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره متوسطه دوم

سخن بزرگان

poem-01

شیوه نامه جشنواره ملا صدرا

بسمه تعالی
شیوهنامهی جشنواره کیفیتبخشی به رشتهی علوم انسانی به ویژه دروس زبان و ادبیات فارسی و جامعه شناسی(جشنواره ملاصدرا)
(بیشتر…)

برنامه عملیاتی ۹۳

۱-تهیه نرم افزارآموزشی در ابعاد مختلف درس ادبیات  

۲- برگزاری کارگاه دانش افزائی  ویژه ی دبیران ادبیات

(بیشتر…)

(عنوان)

(عنوان)